Links for aspire

aspire-0.5.1.tar.gz
aspire-0.5.2.tar.gz
aspire-0.5.3.tar.gz